Informacije o kompaniji

Carl Zeiss d.o.o

Industrijska 94
22400 Ruma

Tel.: +36 23 880 930

info .metrology .rs @zeiss .com


PIB: 113911004
Matični broj: 21943444

Ako imate pitanja u vezi našeg veb-sajta, molimo vas kontaktirajte nas na webm aster @zeiss .com.