Izjava o privatnosti podataka

Kako postupamo sa vašim podacima

Drago nam je zbog vaše posete i vašeg interesovanja za naše proizvode i usluge. Zaštita vaših podataka o ličnosti nam je važna. Zbog toga želimo da vas obavestimo o tome na koji se način vrši obrada podataka o ličnosti u kompaniji Carl Zeiss AG, kao i drugim kompanijama u okviru ZEISS grupe (u nastavku teksta „kompanija ZEISS“).

Podaci o ličnosti su podaci koji omogućavaju direktno ili indirektno utvrđivanje identiteta osobe. Nije važno da li je utvrđivanje identiteta moguće na osnovu jednog ili više podataka. Kombinovanje veće količine informacija i podataka omogućava preciznije utvrđivanje identiteta osobe. Podaci o ličnosti uključuju, na primer, ime i prezime, adresu, godište ili adresu e-pošte, ali uključuju i indirektne podatke, kao što su IP adresa ili broj socijalnog osiguranja.

Kontrolor i službenik za zaštitu podataka

Odgovorna strana za obradu i zaštitu vaših podataka o ličnosti je kompanija Carl Zeiss AG.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa zaštitom podataka, obradom vaših podataka o ličnosti ili ostvarivanjem prava, kontaktirajte nas putem obrasca za kontakt koji se nalazi na dnu ove stranice ili putem sledeće adrese, broja telefona ili adrese e-pošte:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Telefon: +49 7364 20-0 (ključna reč „zaštita podataka“)
E-pošta: dataprivacy@zeiss.com (molimo da ne šaljete povjerljive sadržaje putem e-pošte)

Vaša prava kao lica na koje se podaci odnose

Naravno, zadržavate kontrolu nad svim podacima o ličnosti koje nam dajete kada posećujete naš veb-sajt ili koristite naše usluge. Možete besplatno ostvariti sledeća prava.

1. Pravo pristupa

Imate pravo da u bilo kom trenutku dobijete informacije o svojim podacima o ličnosti koje čuvamo. Imate pravo da znate u koje svrhe se vaši podaci o ličnosti obrađuju, koliko dugo se obrađuju (vidi Vremenski period čuvanja) i kome se otkrivaju, ako je primenljivo (vidi Kategorije podataka). Imajte u vidu da moramo prvo da potvrdimo identitet osobe koja traži ove informacije pre nego što možemo da ih dostavimo.

2. Pravo na opoziv/prigovor

Ako ste nam dali saglasnost za određenu obradu podataka, imate pravo da u bilo kom trenutku povučete tu saglasnost sa efektom u budućnosti.

Ako vaše podatke o ličnosti obrađujemo u okviru uravnoteženja interesa zbog našeg prevashodnog legitimnog interesa, imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na ovu obradu, koji će imati efekat u budućnosti.

3. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da zatražite prenos svojih podataka o ličnosti s nas prema drugom subjektu.

4. Pravo na ispravljanje, brisanje ili ograničavanje obrade

Imate pravo da zatražite ispravljanje i/ili dopunu svojih podataka putem dodatne izjave. Takođe, imate pravo da zatražite brisanje svojih podataka u svrhe za koje su prikupljeni ili da se ograniči njihova obrada.

5. Pravo na podnošenje prigovora

Imate pravo da podnesete prigovor nadzornom telu ili našem službeniku za zaštitu podataka, ako za to imate razlog. Za potraživanje prava protiv naše kompanije, obratite se osobi za kontakt koja je navedena na početku ove izjave o zaštiti podataka.

Kategorije podataka i primaoci podataka

1. Koje kategorije podataka koristi kompanija ZEISS?

Kategorije podataka o ličnosti koje kompanija ZEISS obrađuje uključuju, između ostalog:

 • vaše podatke za kontakt, npr. ime i prezime, adresu, broj(eve) telefona, adresu e-pošte itd.
 • poslovne informacije, npr. naziv vaše kompanije, adresu vaše kompanije, vaš položaj u kompaniji itd.
 • podatke o lokaciji ili preferencijama, npr. kada koristite naš veb-sajt, da bismo mogli da prikažemo sadržaj na jeziku koji vama odgovara, da bismo mogli da dostavimo biltene sa sadržajem koji odgovara vašim interesovanjima itd.
 • podatke o proizvodima i uslugama, npr. koje proizvode ili usluge ste vi ili vaša kompanija kupili od kompanije ZEISS, koji su vam proizvodi ili usluge dodeljeni itd.

Želimo da istaknemo da u okviru odgovarajućeg ugovornog odnosa morate dostaviti one podatke o ličnosti i podatke o kompaniji koji su potrebni za uspostavljanje, sprovođenje i raskid ugovornog odnosa ili za obećanja o izvršenju i njihovo ispunjenje ili one podatke koje smo zakonski obavezani da prikupljamo.

2. Primaoci podataka o ličnosti

U meri u kojoj je to potrebno, odeljenja u okviru kompanije ZEISS će imati pristup podacima o ličnosti koji su im potrebni za ispunjavanje njihovih dužnosti.

Osim toga, vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni drugim primaocima u svrhe opisane u odeljku Svrhe obrade podataka o ličnosti i na osnovu odgovarajućeg pravnog osnova. To su pažljivo izabrani partneri koji pružaju usluge kompaniji ZEISS. Ti pružaoci usluga obrađuju vaše podatke o ličnosti kao takozvani obrađivači u naše ime i prema našim uputstvima.

3. Prenos u treće zemlje ili međunarodnim organizacijama

Prenos u zemlje izvan Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora („treće zemlje“) se odvija samo u onoj meri u kojoj je to potrebno za odgovarajuću svrhu. Pre bilo kakvog prenosa podataka o ličnosti obrađivačima ili trećim stranama u trećim zemljama, obezbeđujemo postojanje mehanizma prenosa koji je u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU:

 • Ako se radi o sigurnoj trećoj zemlji, prenos podataka je pokriven odlukom o primerenosti.
 • Ako se podaci prenose u takozvanu nesigurnu treću zemlju, taj prenos podataka je pokriven standardnim ugovornim klauzulama.

Vremenski period čuvanja

Vaši podaci o ličnosti će biti izbrisani čim oni više ne budu potrebni za odgovarajuću svrhu. U meri u kojoj smo na to zakonski obavezani, vaše podatke čuvamo do isteka zakonski propisanih perioda čuvanja. U zavisnosti od pravnog osnova, taj period obično iznosi 6 do 10 godina.

Osim toga, vaši podaci će biti čuvani do isteka zakonskih rokova zastarevanja, obično 3 godine, ukoliko je to potrebno za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahteva. Nakon toga, odgovarajući podaci će biti rutinski izbrisani ako više nisu potrebni za postizanje potrebnih ciljeva.

Automatsko donošenje odluka uklj. profilisanje

Podaci o ličnosti koje prikupljamo, na primer, na našim vab-sajtovima i koji nam pomažu da razumemo vaša interesovanja, mogu se koristiti u svrhe personalizacije kako bismo vam pružili sadržaje i informacije koji vama odgovaraju. Automatsko donošenje odluka na osnovu ovih prikupljenih podataka se ne odvija.

Neformalni prigovor na ovu vrstu korišćenja podataka je moguć bez navođenja razloga u bilo kom trenutku i sa efektom u budućnosti. Koristite obrazac za kontakt koji se nalazi na dnu ove stranice.

Svrhe obrade podataka o ličnosti

Kompanija ZEISS prikuplja i obrađuje vaše podatke o ličnosti samo ako ste dali saglasnost ili ako je to dozvoljeno ili zahtevano drugim zakonskim propisima. Te podatke obično dobijamo na dva načina: ili ste nam vi dostavili podatke ili ih mi prikupljamo kada koristite naše proizvode i usluge.

Lista u nastavku prikazuje različite svrhe obrade podataka o ličnosti u kompaniji ZEISS. Svaki unos sadrži kratak opis odgovarajuće svrhe zajedno sa odgovarajućom pravnom osnovom za obradu. Klikom na određeni unos možete videti detaljniji opis za svaku svrhu.

Ako imate pitanja o jednoj ili više svrha obrade, slobodno nas kontaktirajte.

 • Podaci o ličnosti koje kompanija ZEISS prima u okviru zahteva za ponudu, obrade narudžbina, konfiguracije itd. se koriste za obradu odgovarajućih poslovnih transakcija. U tu svrhu se prikupljeni podaci obrađuju u našem CRM sistemu. Pravni osnov za obradu podataka je ispunjenje ugovora ili sprovođenje predugovornih mera u skladu sa članom 6. stav 1. slovo b) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

 • Kompanija ZEISS nudi razne aplikacije za mobilne uređaje (iOS i/ili Android) koje mogu prikupljati podatke o ličnosti. Ovi podaci o ličnosti su potrebni za rad odgovarajuće aplikacije.

  Uz saglasnost korisnika, aplikacije na mobilnim uređajima po potrebi mogu da obezbede pristup funkcijama krajnjeg uređaja. Svaka aplikacija koju kompanija ZEISS nudi od vas će zatražiti saglasnost za korišćenje potrebnih funkcija. Ove funkcije mogu, između ostalog, uključivati sledeće:

  • kalendar
  • kontakte
  • kameru
  • lokaciju
  • audio (izlaz i mikrofon)
  • telefon
  • SMS/MMS
  • memoriju
  • eventualne druge senzore.

  Pravni osnov za obradu podataka je vaša saglasnost u skladu sa članom 6. stav 1. slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost, a to povlačenje će imati efekat u budućnosti.

 • Kompanija ZEISS može snimati telefonske razgovore ili sesije ćaskanja kako bi se poboljšao kvalitet usluga. Snimanje počinje tek nakon što se od vas zatraži saglasnost i nakon što date saglasnost na početku telefonskog poziva ili ćaskanja.

  Pravni osnov obrade podataka je vaša saglasnost u skladu sa članom 6. stav 1. slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost, a to povlačenje će imati efekat u budućnosti.

 • Uobičajeni postupak prijave

  Registracijom i prijavljivanjem na portalu za prijave kompanije ZEISS dajete nam svoje podatke o ličnosti i saglasnost za obradu tih informacija u sklopu prijave. Takođe, imate opciju dati zasebnu saglasnost za uključivanje vaših podataka u bazu kandidata (vidi u nastavku).

  U principu, vaši podaci će se koristiti samo u svrhu popunjavanja određenog radnog mesta u jednoj od kompanija ZEISS grupe. Za prikupljanje i obradu podataka u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka odgovorna je kompanija ZEISS koja oglašava radno mesto ili, u slučaju samoinicijativne prijave, kompanija ZEISS kojoj šaljete prijavu. Više informacija o odgovarajućoj kompaniji ZEISS možete pronaći na recruiting.oberkochen@zeiss.com. Podatke koje ste uneli na portalu za prijave kompanije ZEISS možete u bilo kom trenutku proveriti, ažurirati i dopuniti.

  Samoinicijativna prijava

  Ako u naš sistem za upravljanje kandidatima pošaljete samoinicijativnu prijavu, vaši podaci će biti prosleđeni kompaniji ZEISS grupe koja odgovara vašim kvalifikacijama.

  Baza kandidata

  Ako ste pristali na prosleđivanje svojih podataka iz prijave, vaš profil će biti distribuiran u slučaju da bi mogao biti od interesa i za popunjavanje slobodnih radnih mesta u drugim kompanijama ZEISS grupe. Na taj način će vaši podaci biti dostupni kompanijama ZEISS grupe koje su uključene u proces prijave i koje vas mogu kontaktirati ako su zainteresovane.

  Aktivno traženje

  Ako je ono što smo o vama pročitali na vašem profilu zanimljivo i kontaktirali smo vas putem karijernih portala ili slično, najpre ćemo vas upoznati putem odgovarajuće društvene mreže. Uz vašu saglasnost, podatke sa društvenih mreža uključujemo u naš portal za prijave i šaljemo vam vezu pomoću koje možete upotpuniti svoj profil putem individualnog pristupa i složiti se time da vas uključimo u našu bazu kandidata. Nakon što prikupimo vaše podatke sa društvenih mreža, preći ćete na uobičajeni postupak prijave (vidi gore).

  Preporuka

  Ako imate zanimljiv profil, moguće je da vas je već preporučio neko od zaposlenih u kompaniji ZEISS. U tom slučaju, vaši podaci za kontakt se prvo evidentiraju preko zaposlenih u kompaniji ZEISS kako bi naš sistem mogao da vam pošalje automatsku poruku e-pošte sa informacijama i vezom na profil za radno mesto. Ako ste zainteresovani, možete proći kroz uobičajeni postupak prijave. Ako niste zainteresovani i ne odgovorite na poruku e-pošte, vaše podatke za kontakt ćemo izbrisati iz našeg sistema nakon najkasnije dva meseca. To vam daje dovoljno vremena da prilagodite svoj profil dotičnom radnom mestu ili da već prikupljene podatke iskoristite za druga zanimljiva radna mesta. Ako želite, rado ćemo izbrisati vaše podatke i pre isteka roka od dva meseca.

  Tip podataka

  Kao deo procesa prijave, obrađujemo podatke koje nam dostavite uz svoju prijavu. Ovi podaci pre svega uključuju:

  • identifikacione podatke (ime, prezime i sl.)
  • podatke za kontakt (adresu e-pošte, broj telefona i sl.)
  • podatke o obrazovanju i zanimanju (završena škola/fakultet, profesionalna karijera i sl.)
  • druge relevantne podatke (sertifikate, vašu fotografiju i sl.)
  • podatke o vašim ličnim preferencijama (sviđanja, interesovanja i sl.)
  • pravni osnov i prava lica na koja se podaci odnose.

  Vaši podaci se prikupljaju u gore opisane svrhe (razumni razlozi za zapošljavanje u kompaniji ZEISS). Obrada podataka se vrši na osnovu člana 6. stav 1. slovo b) Opšte uredbe o zaštiti podataka, zajedno sa članom 88. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

  S obzirom na to da kompanija ZEISS zapošljava nove zaposlene iz mnogo različitih zemalja, pravni osnov za zakonitu obradu podataka o ličnosti može se razlikovati ovisno o zemlji. Dodatne informacije o posebnim nacionalnim zakonskim odredbama (npr. o pravima lica na koja se podaci odnose prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka), kao i opšte informacije o obradi podataka u kompaniji ZEISS možete pronaći na našem veb-sajtu.

  Ako se obrada vaših podataka zasniva na saglasnosti koju ste dali, uvek možete opozvati saglasnost po sopstvenoj proceni, što će imati efekat u budućnosti, na portalu za prijave kompanije ZEISS ili putem e-pošte na recruiting.oberkochen@zeiss.com.. Opoziv ne utiče na zakonitost obrade podataka koja se vršila do opoziva.

  Primaoci podataka i mesto obrade podataka

  ZEISS grupa obezbeđuje da treće strane koje deluju u njeno ime i koje su ovlašćene za pristup ovim podacima poštuju prava i obaveze navedene u ovoj Politici zaštite podataka. Kompanija ZEISS i njeni pružaoci usluga generalno obrađuju podatke na serverima koji se nalaze u Evropskoj uniji. U izuzetnim slučajevima, podaci se mogu obrađivati i u zemljama izvan Evrope u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom.

  Prilikom prenosa podataka u okviru ZEISS grupe, prilikom prenosa podataka u inostranstvo i prilikom obrade podataka od strane spoljnih partnera, kompanija ZEISS se pridržava važećih zakona o zaštiti podataka i obezbeđuje te aktivnosti koliko god je to moguće sredstvima dostupnim prema zakonu o zaštiti podataka, uključujući ugovore o obradi podataka, standardne ugovorne klauzule EU i međunarodne konvencije. Ukoliko lokalni zahtevi u inostranstvu ne odgovaraju nivou zaštite Povelje EU-a o osnovnim pravima, kompanija ZEISS će preduzimanjem odgovarajućih mera nastojati da smanji rizike obrade podataka na najmanju moguću meru.

  Brisanje podataka

  U principu, zakonski smo dužni da šest meseci arhiviramo vaše podatke važne za proces prijave. U slučaju da nismo u mogućnosti da vam ponudimo radno mesto, ali ste pristali na to da budete uključeni u bazu kandidata, vaše podatke ćemo izbrisati najkasnije dve godine nakon odbijanja vaše prijave. Nakon šest meseci, vaše podatke uvek možete izbrisati i na portalu za prijave kompanije ZEISS ili preko e-pošte na recruiting.oberkochen@zeiss.com.. Ukoliko niste dali saglasnost za čuvanje svojih podataka, isti će biti izbrisani čim popunimo radno mesto ili u roku od šest meseci.

  Ako ste dali saglasnost za čuvanje svojih podataka, te podatke ćemo uključiti u procese kadrovske administracije koje sprovodimo u okviru zakonskih odredbi.

  Sigurnost podataka

  Kompanija ZEISS ima globalno primenljive korporativne smernice za obezbeđivanje sigurnosti i poverljivosti podataka. Osim toga, primenjuju se propisi o zaštiti podataka zemalja u kojima kompanije ZEISS imaju sedište. Takođe, svaki pružalac usluga koji obrađuje vaše podatke o ličnosti u ime kompanije ZEISS se obavezuje da obezbedi poverljivost i primenjuje iste stroge sigurnosne mere kao i kompanija ZEISS.

  Tehničku podršku našem sistemu upravljanja kandidatima obezbeđuje pružalac IT usluga u Nemačkoj kojeg smo izabrali u skladu sa zakonski propisanim parametrima i za kojeg takođe važe zahtevi za zaštitu podataka.

  Obaveštenje o radnom mestu

  Ako postavite obaveštenje o radnom mestu, čuvamo samo one informacije koje su potrebne za tu funkciju (adresu e-pošte i kriterijume izbora). Svoje učestvovanje u obaveštenju o radnom mestu možete prekinuti u bilo kom trenutku. U tom slučaju ćemo vaše podatke odmah izbrisati.

  Kontakt

  Sva pitanja o postupku prijave možete poslati na adresu recruiting.oberkochen@zeiss.com.

 • Kompanija ZEISS nudi različite forume o određenim stručnim temama. Ti stručni forumi imaju za cilj da korisnicima ponude mogućnost međusobne razmene mišljenja, iskustava i korisnih saveta. Da biste učestvovali, morate da imate ZEISS ID. U ovom procesu obrađuju se korisničko ime, adresa e-pošte i podaci o korišćenju.

  Pravni osnov za obradu podataka je vaša saglasnost u skladu sa članom 6. stav 1. slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost, a to povlačenje će imati efekat u budućnosti.

 • U svrhu sprovođenja nagradnih igara, kompanija ZEISS prikuplja podatke o ličnosti učesnika radi utvrđivanja pobednika. Ti podaci obično obuhvataju titulu, puno ime i prezime, adresu, adresu e-pošte i broj telefona ako je potreban kontakt putem telefona.

  Ti podaci se koriste za obaveštavanje pobednika putem e-pošte, pošte ili telefona. Podaci o adresi biće korišćeni za slanje nagrade, osim u slučaju lične dostave.

  Ove podatke će prikupljati i obrađivati isključivo kompanije ZEISS grupe. Podaci se ne prenose drugim spoljnim kompanijama.

  Pravni osnov za obradu podataka je vaša saglasnost u skladu sa članom 6. stav 1. slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost, a to povlačenje će imati efekat u budućnosti.

 • Kompanija Carl Zeiss AG obrađuje podatke o ličnosti koje je dostavio uzbunjivač u svrhu primanja i obrade prijava kršenja usklađenosti u vezi sa važećim zakonima i internim pravilima, kao i u svrhu istraživanja i sankcionisanja takvih kršenja.

  Podaci koje uzbunjivač navodi, između ostalog, obuhvataju kategorije podataka kao što su podaci za kontakt (npr. ime i prezime, broj telefona, adresa e-pošte, adresa), podaci o zaposlenom kompanije ZEISS i, ako je primenljivo, imena i ostali podaci o ličnosti koji su povezani sa osobama navedenim u prijavi.

  Obrada podataka u trenutku primanja i istraživanja prijave kršenja usklađenosti, kao i određivanje odgovarajućih mera, zasniva se na članu 6 stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka EU. Ovo se naročito zasniva na legitimnom interesu kompanije ZEISS u svojstvu kompanije za gonjenje krivičnih dela, ostvarivanje potraživanja iz građanskog prava, sprovođenje ili prestanak radnog odnosa ili otkrivanje krivičnih dela u radnom odnosu, kao i sprečavanje kršenja zakonskih propisa u okviru važećih zakona.

  Obrada podataka u centralnoj administraciji i prosleđivanje pitanja među kompanijama grupe od strane Odeljenja za korporativnu usklađenost generalno se sprovodi u skladu sa legitimnim interesom kompanije da dobije pregled prijave kršenja usklađenosti na nivou grupe, a time i postojećih rizika u okviru funkcije upravljanja, kao i radi ostvarivanja i odbrane prava u skladu sa članom 6 stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka EU.

  Ako postoji zakonska obaveza da se obezbedi sistem za uzbunjivače ili mehanizam za pritužbe, pravni osnov mora da proistekne na osnovu člana 6. stav 1. slovo c) Opšte uredbe o zaštiti podataka EU.

  Ako mehanizam za pritužbe zahteva saglasnost lica na koje se podaci odnose da bi se podaci obradili, obrada se vrši u skladu sa članom 6. stav 1. slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka EU. Data saglasnost za obradu podataka o ličnosti može da se povuče u bilo kom trenutku, a to povlačenje će imati efekat u budućnosti.

  U skladu sa našim legitimnim interesom prema članu 6. stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka EU, pod određenim okolnostima vršimo anonimizaciju podataka o ličnosti tako da nisu uključene informacije i identifikatori koji se odnose na određene pojedince.

  Obaveze čuvanja i periodi brisanja

  U principu, podatke o ličnosti čuvamo samo onoliko koliko je potrebno da se razjasne činjenice na koje se prijava kršenja usklađenosti odnosi ili onoliko koliko to zahteva zakon. Specifične obaveze čuvanja i periodi brisanja podataka o ličnosti koji se obrađuju u toku obrade i razjašnjavanja prijave kršenja usklađenosti zavise od rezultata istrage konkretnih činjenica, kao i od vrste kršenja i pravnih posledica.

  Otkrivanje i prenos podataka o ličnosti

  Prilikom obrade prijave kršenja usklađenosti u skladu sa interno definisanim postupkom i, ako je primenljivo, zakonom propisanim postupcima, može biti neophodno uključiti i druge interne funkcije u toku razjašnjenja činjenica i određivanja mera. Podaci o ličnosti će u ovom kontekstu biti prosleđeni sledećim organima samo u meri u kojoj je to apsolutno neophodno za obradu prijave kršenja usklađenosti ili za ispunjavanje zakonskih obaveza:

  • upravi i/ili lokalnom službeniku za usklađenost odgovarajuće kompanije ZEISS
  • interno nadležnom odeljenju u slučaju (stručnih) specifičnih informacija (npr. Odeljenje za zaštitu podataka grupe, Odeljenje za bezbednost grupe, Pravno odeljenje, Odeljenje nabavke, Službenik za ljudska prava, Služba interne revizije)
  • nadležnom odeljenju za ljudske resurse i rukovodiocima zaposlenih koji su uključeni u prijavu
  • ako je potrebno, eksternim advokatskim kancelarijama i drugim partnerima radi pomoći u razjašnjavanju indikacija vezanih za usklađenost
  • drugim nadležnim stranama, kao što su istražni organi vlade, npr. javnim tužiocima.

  Ako ste kao uzbunjivač naveli svoj identitet u okviru izveštaja o kršenju usklađenosti, u principu smo prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka obavezni da obavestimo sve optužene o vašem identitetu kao izvoru podataka o ličnosti najkasnije mesec dana nakon prijema vašeg izveštaja (član 14. stav 3. slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka EU). U slučaju da postoji značajan rizik da bi takvo obaveštenje ugrozilo efikasnu istragu navoda ili druge interese koji su vredni zaštite (npr. zaštita uzbunjivača), obaveštenje se može odložiti sve dok postoji ovaj rizik (član 14. stav 5. slovo b) Opšte uredbe o zaštiti podataka).

  Podaci o ličnosti će biti preneti primaocu (npr. kompaniji ZEISS ili organu vlasti) u trećoj zemlji (van EU ili EEA) ako je to neophodno za obradu prijave kršenja usklađenosti. U skladu sa tim, u obzir se uzimaju relevantni zahtevi iz člana 44. i nadalje Opšte uredbe o zaštiti podataka.

  Sistem za uzbunjivače „ZEISS Integrity Line“

  „ZEISS Integrity Line“ omogućava uzbunjivačima da anonimno prijave kršenje usklađenosti i komuniciraju preko šifrovane veze.

  Kompanija Carl Zeiss AG je angažirala kompaniju EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 Minhen, Nemačka („EQS“) za tehničko obezbeđenje platforme „ZEISS Integrity Line“. Pružalac ove usluge je pažljivo odabran i odgovoran je za redovno praćenje pažljivog rukovanja podacima i njihove bezbednosti. U svrhu tehničke implementacije, podatke o ličnosti prenosimo EQS-u. Zbog toga smo sa EQS-om zaključili ugovor o obradi podataka porudžbina. EQS vrši obradu isključivo u centrima podataka visokog nivoa bezbednosti i sa sertifikatom ISO 27001 koji su smešteni u Nemačkoj i Švajcarskoj.

  Kada koristite platformu za prijavljivanje kršenja usklađenosti i kada komunicirate putem te platforme, podaci o ličnosti koje uzbunjivač navodi u prijavi obrađuju se u posebnoj bazi podataka koju obezbeđuje EQS i šifrovani su u skladu sa trenutnim stanjem tehnike. IP adresa i trenutna lokacija se ne čuvaju ni u jednom trenutku.

  Samo Odeljenje za korporativnu usklađenost kompanije ZEISS, tj. glavni službenik za usklađenost, rukovodilac Odeljenja za korporativnu usklađenost i službenik za korporativnu usklađenost, kao i posebno ovlašćeni administratori EQS-a, imaju dozvolu da pregledaju podatke na platformi „ZEISS Integrity Line“.

 • ZEISS platforme za učenje vam pružaju podršku u kontinuiranom obrazovanju. Svrha platformi za učenje kompanije ZEISS je pružanje sadržaja za učenje, organizovanje procesa učenja, podrška u scenarijima učenja i praćenje napretka učenja prilikom savladavanja sadržaja učenja. Komunikacija između instruktora i učenika takođe je omogućena za ovu svrhu. U okviru organizovanja procesa učenja, platforme za učenje kompanije ZEISS šalju e-poruke i postavljaju unose u kalendar sa informacijama koje su relevantne za učesnike.

  Pravni osnov za obradu podataka je vaša saglasnost u skladu sa članom 6. stav 1. slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost, a to povlačenje će imati efekat u budućnosti.

 • Kompanija ZEISS želi da vam olakša stupanje u kontakt sa nama. Zbog toga na svim našim veb-sajtovima za upite nudimo obrasce za kontakt.

  Ako nas kontaktirate putem obrasca za kontakt, onda prikupljamo vaše ime, prezime i adresu e-pošte kako bismo brzo i individualno odgovorili na vaš upit. Ako želite da stupite u kontakt sa nama putem telefona, navedite nam i svoj broj telefona.

  Ovi podaci će biti korišćeni za odgovor na vaš upit i neće biti korišćeni ni u jednu drugu svrhu.

  Pravni osnov obrade podataka je vaša saglasnost u skladu sa članom 6. stav 1. slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost, a to povlačenje će imati efekat u budućnosti.

 • Kompanija ZEISS želi da vam pošalje informacije o proizvodima i uslugama koje bi vas mogle zanimati.

  Koristimo vaše lične podatke prikupljene u okviru registracije za bilten, posebno oblasti interesovanja koje ste naznačili, da vam pružimo informacije o proizvodima i uslugama koje su prilagođene vama lično. Navođenjem svog imena i prezimena omogućavate nam da vam se lično obratimo i da lako upravljamo vašim podacima. Ako navedete adresne podatke, npr. vaš poštanski broj, možemo da vam šaljemo i ponude koje su prilagođene za taj region.

  Pravni osnov za obradu podataka je vaša saglasnost u skladu sa članom 6 stav 1. slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost, a to povlačenje će imati efekat u budućnosti. U podnožju svakog biltena ćete naći uputstva za otkazivanje pretplate.

  Podaci koje dobijemo tokom kupovine nekog od naših proizvoda ili usluga, kao i prilikom njihovog korišćenja, mogu se koristiti za mere direktnog marketinga kako bismo skrenuli pažnju na vesti i ažuriranja za kupljene ili povezane proizvode ili usluge. Pravni osnov za obradu podataka je zaštita legitimnih interesa kompanije ZEISS u skladu sa članom 6. stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Naš prevashodni legitimni interes proizilazi iz našeg interesa da vam pošaljemo vesti i poboljšanja proizvoda ili usluga koje ste kupili ili povezanih proizvoda ili usluga.

  Možete da uložite prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti u marketinške svrhe od strane kompanije ZEISS u bilo kom trenutku, što će imati efekat u budućnosti. Prigovor se može lako uložiti putem obrasca zahteva koji se nalazi na dnu ove stranice ili korišćenjem veze za otkazivanje pretplate u podnožju svakog biltena.

  Štaviše, uvek težimo da unapredimo svoju ponudu. U tu svrhu se vrše evaluacije poslatih biltena, npr. da li se bilteni mogu poslati na dostavljenu adresu e-pošte, koji bilteni se otvaraju, koje veze u okviru biltena primaoci otvaraju itd. Ove podatke sakuplja i obrađuje isključivo kompanija ZEISS. Podaci se ne prenose drugim spoljnim kompanijama.

 • „My Vision Profile“ i „ZEISS Online Vision Check“ su onlajn usluge koje služe za određivanje ličnih navika vida i identifikaciju individualnih potreba na osnovu oštrine vida, kontrasta i vida boja, kao i astigmatizma i vidnog polja, kako bi se ponudila pojedinačna rešenja za sočiva kompanije ZEISS. Podaci o ličnosti koji su prikupljeni u ovom procesu koriste se isključivo za analize potrebne u pojedinačnom slučaju. Rezultatima usluge „My Vision Profile“ može se naknadno pristupiti putem koda koji se dostavlja uz rezultat. Ovaj kȏd se takođe može dostaviti na zahtev putem e-pošte.

  Za određivanje profila vida ili proveru vida prikupljaju se različiti podaci: starost, ograničenje vida, prethodno korišćena vizuelna pomoć, problemi sa vidom, profesionalne i dnevne aktivnosti, trajanje upotrebe mobilnih uređaja itd.

  Ako biste želeli da dobijete rezultate putem e-pošte, vaša adresa e-pošte će takođe biti prikupljena radi slanja QR koda sa rezultatima analize. Adresa e-pošte se neće dodatno čuvati.

  Pravni osnov obrade podataka je vaša saglasnost u skladu sa članom 6. stav 1. slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost, a to povlačenje će imati efekat u budućnosti.

 • Za neke proizvode, kompanija ZEISS daje garanciju od najmanje dve godine od datuma kupovine. Za neke od tih proizvoda, garantni period se može produžiti na tri godine ako se proizvod registruje putem onlajn registracije kompanije ZEISS u roku od četiri nedelje od datuma kupovine.
  Pravni osnov za obradu podataka je ispunjenje ugovora ili sprovođenje predugovornih mera u skladu sa članom 6. stav 1. slovo b) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

 • Za neke od naših usluga nudimo postupke jedinstvene prijave. Ovaj postupak vam omogućava da se na neke od naših usluga prijavite preko korisničkog naloga pružaoca postupaka jedinstvene prijave (npr. Facebook ili Apple ID). Obrada podataka se zasniva na članu 6. stav 1. slovo a), b) ili f) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

  Naš prevashodni legitimni interes proizilazi iz naše obaveze da obezbedimo sigurnost ponuđenih usluga. U tu svrhu kompanija ZEISS obrađuje određene podatke o ličnosti koji joj se prosleđuju u okviru postupka jedinstvene prijave.

 • Kompanija ZEISS vam takođe nudi brojne mogućnosti kontakta i informisanja putem našeg prisustva na društvenim mrežama. Ove usluge društvenih mreža mogu samostalno da prikupljaju podatke o ličnosti, npr. preko vašeg kreiranog profila. U ovom procesu se podaci obrađuju i izvan Evropske unije. Obrada podataka se vrši na osnovu člana 6. stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka

  Platforme društvenih mreža

  Nudimo vam brojne mogućnosti kontakta i informisanja putem našeg prisustva na društvenim mrežama na osnovu člana 6. stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ove usluge društvenih mreža mogu samostalno da prikupljaju podatke o ličnosti, npr. preko vašeg kreiranog profila.

  Na nekim veb-sajtovima kompanije ZEISS ćete naći dugmad za dodatke za društvene mreže drugih onlajn usluga. Ova dugmad sama po sebi ne uspostavljaju kontakt sa serverom pružaoca usluge. Saglasnost za komunikaciju sa pružaocem odgovarajuće platforme dajete isključivo klikom na ovu dugmad, nakon čega će se aktivirati veza.

  Ako ste već prijavljeni na neku društvenu mrežu po svom izboru, ovaj postupak se obavlja bez otvaranja dodatnog prozora. Pošto je ovaj prenos direktan, ne dobijamo nikakva saznanja o prenetim podacima. Prenosi se samo činjenica da ste pozvali odgovarajuću stranicu. Ako ste u isto vreme prijavljeni na Facebook ili neku drugu društvenu mrežu, ove informacije se dodeljuju vašem nalogu na društvenim mrežama i povezuju sa vašom ličnošću.

  Za više informacija o daljoj upotrebi i čuvanju vaših podataka o ličnosti na društvenim mrežama Facebook i Twitter, direktno se obratite ovim kompanijama.

  Takođe, možete da blokirate dodatke za društvene mreže pomoću dodataka u vašem pregledaču.

  Facebook for Business – automatsko napredno uparivanje

  Ova funkcija je aktivna samo ako ste nam dali saglasnost u vezi sa upotrebom piksela za praćenje kompanije Facebook na baneru za prihvatanje upotrebe kolačića. Ako date ovu saglasnost, funkcija automatskog naprednog uparivanja biće korišćena na nekim veb-sajtovima kompanije ZEISS. Ova funkcija prenosi vašu adresu e-pošte i/ili broj telefona kada ih unesete u jedan od obrazaca na veb-sajtovima kompanije ZEISS i prosledite taj obrazac. Podaci se šifruju pre prenosa, a koristi ih Facebook kako bi pojedince efikasnije dodelio određenim ciljnim grupama. Facebook zatim briše prenete podatke.

  Facebook stranice obožavalaca

  Prema odluci Evropskog suda pravde (ECJ) od 5. juna 2018. godine, rad Facebook stranica obožavalaca predstavlja zajedničku odgovornost kompanije Facebook i kompanija koje upravljaju tim stranicama. Podaci o ličnosti koje je prikupila kompanija Facebook u okviru funkcije Facebook Insights biće prosleđeni kompaniji ZEISS samo u anonimizovanom obliku. Stoga ne primamo nikakve informacije o ponašanju pojedinačnih korisnika. Kompanija ZEISS koristi funkciju Facebook Insights ili alatke trećih strana koje koriste podatke koje obezbeđuje kompanija Facebook kako bi procenila način na koji se njeni sadržaji primaju i koriste i kako bi poboljšala te sadržaje. Pravni osnov za ovo je član 6. stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

 • Ankete o zadovoljstvu kupaca

  Kompanija ZEISS ima legitimni interes da unapredi svoje proizvode i usluge. Zato vas možemo pozvati da učestvujete u anketama kupaca. Upitnici koji se koriste u ovu svrhu su generalno dizajnirani da budu anonimni, tako da ne morate da navodite nikakve podatke o ličnosti. Međutim, ukoliko u upitniku ili anketi navedete podatke o ličnosti, kompanija ZEISS može koristiti te podatke o ličnosti za poboljšanje svojih proizvoda i usluga.

  Podaci se obrađuju na osnovu člana 6. stav 1. slovo a) ili f) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost, a to povlačenje će imati efekat u budućnosti.

  Naš prevashodni legitimni interes je unapređivanje proizvoda i usluga koje nudimo.

  Ankete za istraživanje korisnika

  Informacije iz anketa za istraživanje korisnika koristimo za testiranje prototipova ili koncepata i ideja sa našeg veb-sajta, kao i za poboljšanje naših usluga na osnovu povratnih informacija koje dobijemo od posetilaca veb-sajta ili korisnika angažovanih preko agencija. Obrada podataka se zasniva na članu 6. stav 1. slovo a) ili f) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

  Prikupljamo sledeće podatke:

  • ime i prezime
  • adresu e-pošte
  • bihevioralne podatke (interakcije korisnika sa prototipom, sviđanja, nesviđanja, preferencije)
  • lokaciju (zemlja)
  • demografske podatke: starost, starosni opseg, pol (nije uvek potrebno)
  • radno mesto.

  Ako se u okviru istraživanja korisnika snimaju video zapisi i slike, to će se vršiti samo ako ste nam dali svoju saglasnost. Možete da se odjavite u bilo kom trenutku i bez navođenja bilo kakvog razloga slanjem poruke e-pošte na research.panel@zeiss.com.. Ove podatke čuvamo u našim bazama podataka zato što je moguće da u intervjuu ne učestvuju svi članovi projektnog tima (ako je primenljivo).

  Za sprovođenje anketa istraživanja kupaca koristimo pružaoca usluga maze.com. Sa ovim pružaocem usluga zaključen je ugovor o zaštiti podataka. Vaši podaci o ličnosti neće biti deljeni ni sa jednim drugim pružaocem usluga.

  Podatke o ličnosti prikupljene u okviru istraživanja korisnika čuvamo u periodu od dve godine. Anonimizovani podaci (tj. podaci koji ne omogućavaju utvrđivanje vašeg identiteta) mogu da se čuvaju duži period.

 • Ako učestvujete u nekom od naših događaja, obrada vaših podataka o ličnosti može postati neophodna za vaše učešće radi obrade i naplate. Obrada podataka se vrši na osnovu člana 6. stav 1. slovo b) Opšte uredbe o zaštiti podataka ili, ako ne postoji ugovorni odnos između vas i kompanije ZEISS, na osnovu člana 6. stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Naš prevashodni legitimni interes je efektivna implementacija onlajn događaja.

  Koristimo sledeće platforme i aplikacije za sprovođenje virtuelnih sastanaka ili vebinara:

  • Microsoft Teams
  • GoToWebinar
  • WebEx
  • Clickmeeting
  • On24.

  Po pravilu se za događaj obrađuju samo vaša adresa e-pošte, ime i prezime, i IP adresa. Za plaćene događaje, podaci se takođe mogu obrađivati u svrhe fakturisanja.

  Između vas i pružaoca usluga vebinara se uspostavlja šifrovana veza. Ne snimamo audio ili vizuelne informacije koje se prenose tokom ove sesije. Klikom na „Priključi se“ potvrđujete da nećete praviti snimak sesije niti snimiti ekran tokom ove sesije.
  Možete jednostavno prekinuti sesiju u bilo kom trenutku zatvaranjem prozora pregledača ili izlaskom iz programa ili aplikacije. Ako vaš kontakt završi sesiju, automatski se završava i vaše učešće u sesiji.

  Za vreme i nakon vebinara prenose nam se statistički podaci. Ako učestvujete u vebinaru, postavite pitanje ili odgovorite na pitanje tokom vebinara, pored vaših registracionih podataka dobijamo informacije o trajanju učešća, interesovanju za vebinar, postavljenim pitanjima ili odgovorima radi dalje podrške ili proširenja korisničkog iskustva.

  Takođe želimo da istaknemo činjenicu da pružaoci usluga prikupljaju sopstvene podatke u okviru pružanja usluge, na šta ne možemo uticati. Detaljne informacije o tome možete naći na veb-sajtovima pružaoca usluga.

 • Kompanija ZEISS pomoću video snimanja nadgleda područja u zgradama i prostorijama i izvan njih čija je bezbednost od posebnog značaja. Video nadzor javnih prostora se principijelno ne vrši. Od trenutka kada se nađete u dometu detekcije kamera, i vi ste subjekt ove obrade podataka. Obrada podataka se izvodi na osnovu člana 6. stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

  Kompanija ZEISS ima prevashodni legitimni interes da koristi video nadzor, koji pomaže da se u velikoj meri obezbede potpuna bezbednost zgrada, kao i lična bezbednost. Video nadzor se vrši u sledeće svrhe:

  • održavanje kućnog reda
  • otkrivanje pokušaja ilegalnog pristupa
  • (neophodan) nadzor vrata sa alarmima
  • otkrivanje blokiranih izlaza za hitne slučajeve
  • razjašnjenje i krivično gonjenje neovlašćenog pristupa
  • sprečavanje, ograničavanje i razjašnjavanje krivično relevantnog ponašanja, npr. vandalizma.

  Video nadzor omogućava hitno pokretanje mera za eliminisanje pritužbi koje proizilaze iz gore navedenih tačaka. Zbog toga ne služi samo za zaštitu zgrada, već i za ličnu bezbednost i bezbednost zaposlenih u kompaniji ZEISS.

  Video podaci se procenjuju samo povremeno (ad hoc). U slučaju kršenja kućnog reda, izvršenja krivičnog dela ili određenih zakonskih uslova, snimci se mogu predati organima bezbednosti.

  Po pravilu se podaci snimaju ili čuvaju u periodu od sedam dana. U zavisnosti od lokacije, podaci mogu da se snimaju za različite periode (najviše mesec dana). Obično se na svakoj lokaciji na kojoj se sprovodi video nadzor postavlja obaveštenje kako bi se lica na koja se podaci odnose informisalo o njihovim pravima.

  U slučaju specifičnog razloga, ove sekvence slika su potrebne za vreme trajanja istrage.

 • Po pravilu, veb-sajtove kompanije ZEISS možete da koristite bez davanja bilo kakvih podataka o ličnosti. Za neke funkcionalnosti koje se nude na veb-sajtovima, od vas ćemo tražiti podatke o ličnosti kako bismo mogli da obradimo odgovarajuću uslugu brzo i na način prilagođen korisniku, ili da bismo uopšte mogli da ponudimo odgovarajuću uslugu. Takođe pogledajte odeljak „Korišćenje kolačića i sličnih tehnologija“.

  Neki podaci se prikupljaju automatski i iz tehničkih razloga kada posetite naš veb-sajt. Detaljne informacije o tome možete naći u odeljku „Pristupni podaci na veb-sajtovima i veb prodavnicama“.

  Obrada podataka se zasniva na članu 6. stav 1. slovo a) ili f) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost, a to povlačenje će imati efekat u budućnosti.

 • U našim veb prodavnicama možete naručiti različite proizvode. Za obradu procesa narudžbine obrađuju se različiti podaci o ličnosti. Obrada podataka se zasniva na članu 6. stav 1. slovo b) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

  Da bismo obradili porudžbinu, obrađujemo vaše podatke za kontakt, odnosno titulu, prezime, ime, broj telefona i adresu za dostavu i fakturisanje. Koristimo vašu adresu e-pošte da vam pošaljemo potvrdu porudžbine i druge važne informacije o vašoj porudžbini, kao i da potvrdimo vaš identitet kada kreiramo korisnički nalog. Osim toga, za vreme procesa poručivanja prikupljamo vaše podatke za plaćanje. Koristimo usluge poštanskih, kurirskih i špediterskih kompanija ako je to neophodno za realizaciju porudžbine. U slučaju kašnjenja plaćanja (ako su ispunjeni ostali pravni zahtevi), vaše podatke neophodne za izvršenje našeg potraživanja šaljemo pružaocu usluga naplate duga. Obradu plaćanja kreditnom karticom i PayPal-om takođe vrši eksterni pružalac usluga.

  Pravni osnov za obradu podataka je ispunjenje ugovora ili sprovođenje predugovornih mera u skladu sa članom 6. stav 1. slovo b) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Odstupajući od ovog, obrada podataka za gore opisanu proveru kreditne sposobnosti i, po potrebi, uključivanje pružaoca usluge naplate duga vrši se na osnovu člana 6. stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Naš prevashodni legitimni interes je izbegavanje neizvršenja plaćanja.

  Neki podaci se prikupljaju automatski i iz tehničkih razloga još kada posetite naše veb prodavnice. Detaljne informacije o tome možete naći u odeljku „Pristupni podaci na veb-sajtovima i veb prodavnicama“.

 • Za obradu plaćanja iz ugovornih odnosa svojim kupcima nudimo sigurne mogućnosti plaćanja, a osim banaka u tu svrhu koristimo i druge pružaoce platnih usluga. Pravni osnov za obradu podataka je ispunjenje ugovora ili sprovođenje predugovornih mera u skladu sa članom 6. stav 1. slovo b) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

   Podatke o ličnosti (kao što su ime i prezime, adresa, bankovni podaci kao što su brojevi računa ili kreditnih kartica) obrađuju pružaoci platnih usluga. Ova obrada je neophodna za izvršavanje transakcija. Međutim, podatke koji su uneseni u ovom procesu obrađuju i čuvaju samo pružaoci platnih usluga. Kompanija ZEISS dobija samo informaciju o tome je li plaćanje izvršeno.

    Pružaoci platnih usluga mogu vršiti dalje prenose u svrhu provere identiteta i kreditne sposobnosti. U vezi s tim, pozivamo se na odredbe, uslove i informacije o zaštiti podataka pružaoca platnih usluga. Važe odredbe, uslovi i izjave o zaštiti podataka pružaoca platnih usluga, kojima se može pristupiti preko odgovarajućih veb-sajtova ili aplikacija za transakcije.

    • Mastercard
     Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Vaterlo, Belgija
     Politika privatnosti
    • Visa
     Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, UK;
     Politika privatnosti
    • PayPal
     PayPal (Evropa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg
     Politika privatnosti
    • Paymetric Inc.
     300 Colonial Center Pkwy #130, Roswell, GA 30076, Sjedinjene Američke Države
     Politika privatnosti
    • Computop
     Computop Paygate GmbH, Schwarzbergstraße 4, D-96050 Bamberg, Nemačka
     Politika privatnosti
   • ZEISS ID je sistem upravljanja identitetom i pristupom za sve aplikacije kompanije ZEISS koji mogu koristiti kupci, partneri, dobavljači i zaposleni. Na taj način se digitalne usluge kompanije ZEISS mogu koristiti preko jedne pristupne tačke. Integrisana funkcija jedinstvene prijave omogućava prebacivanje između različitih usluga bez ponovnog prijavljivanja, a to je moguće i u okviru kompanija ZEISS grupe preko automatske registracije.

    Da bi se registrovao, korisnik mora da navede svoje prezime, ime, adresu e-pošte i, ako je potrebno za korišćenu uslugu, titulu, korisnički broj, broj telefona i adresu za dostavu i fakturisanje. Dostavljene podatke koristimo u svrhu administracije korisnika. Ukoliko su ovi korisnički podaci potrebni za implementaciju daljih radnji, npr. za obradu porudžbina u veb prodavnici, biće preneti u svrhu izvršavanja odgovarajuće radnje.

    U okviru profila ZEISS ID naloga možete da pregledate i izmenite svoje podatke o ličnosti ili status svoje saglasnosti za marketing, a opcioni podaci se mogu izbrisati. ZEISS ID takođe se može izbrisati. U tom slučaju, vaši podaci će biti izbrisani i vi ćete izgubiti pristup aplikacijama s kojima je povezan vaš ZEISS ID. Vaš ZEISS ID nalog i vaši podaci biće automatski izbrisani ako je vaš nalog neaktivan dve godine.

    Pravni osnov za obradu podataka je vaša saglasnost u skladu sa članom 6. stav 1. slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka ili izvršenje ugovora ili primena predugovornih mera u skladu sa članom 6. stav 1. slovo b) Opšte uredbe o zaštiti podataka ili zaštita prevashodnih legitimnih interesa kompanije ZEISS u skladu sa članom 6. stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

   • Kao operater veb-sajta ili veb prodavnice, kompanija ZEISS prikuplja podatke o pristupima našim veb-sajtovima i veb prodavnicama i te podatke čuva kao takozvane „serverske datoteke evidencije“. Sledeće informacije se prikupljaju automatski i čuvaju do automatskog brisanja:

    • posećeni veb-sajt ili stranica veb prodavnice
    • datum i vreme pristupa
    • veb-sajt sa kojeg je izvršen pristup (tzv. URL upućivač)
    • korišćeni pregledač
    • korišćeni operativni sistem
    • IP adresa krajnjeg uređaja koji upućuje zahtev.

    Gore pomenute podatke obrađujemo u sledeće svrhe:

    Praćenje i evaluacija bezbednosti i stabilnosti sistema.

    • obezbeđivanje nesmetane konekcije sa veb-sajtom
    • obezbeđivanje pogodne upotrebe našeg veb-sajta.

    Obrada podataka se zasniva na članu 6. stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Naš prevashodni legitimni interes izvodi se na osnovu gore navedenih svrha prikupljanja podataka. Prikupljene podatke ni u kom slučaju ne koristimo u svrhu izvođenja zaključaka o pojedincima.

   • Usluga virtuelnog isprobavanja kompanije Carl Zeiss Vision GmbH daje preporuke za okvire naočara na osnovu prethodno kreiranog virtuelnog avatara. Prikupljeni biometrijski podaci biće obrađivani samo od strane kompanije ZEISS u okviru usluge virtuelnog isprobavanja.

    Pravni osnov obrade podataka je vaša saglasnost u skladu sa članom 6. stav 1. slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

   • Pravni osnov i svrha

    Ove informacije ćemo koristiti za testiranje prototipova ili koncepata i ideja sa našeg veb-sajta, kao i za poboljšanje naših usluga na osnovu povratnih informacija koje smo dobili od posetilaca veb-sajta ili korisnika angažovanih preko agencija. Primenjeni pravni osnov za gore navedene aktivnosti su naši legitimni interesi (član 6. stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka).

    Prikupljamo sledeće podatke:

    • ime i prezime
    • adresu e-pošte
    • bihevioralne podatke (interakcije korisnika sa prototipom, sviđanja, nesviđanja, preferencije)
    • lokaciju (zemlja)
    • demografske podatke: starost, starosni opseg, pol (nije uvek potrebno)
    • radno mesto.

    Da li snimate video zapise i slike?

    Da, pod uslovom da ste nam dali svoju saglasnost. Možete da povučete saglasnost u bilo kom trenutku i bez navođenja razloga slanjem e-pošte na research.panel@zeiss.com.

    Ove podatke čuvamo u našim bazama podataka zato što je moguće da u intervjuu ne učestvuju svi članovi projektnog tima (ako je primenljivo). Snimci i napomene nam omogućavaju da delimo sadržaj i da mu kasnije pristupamo na pouzdan i precizan način.

    Da li moje podatke o ličnosti delite sa trećim stranama?

    Možemo da angažiramo eksterne agencije radi sprovođenja anketa u naše ime. Pored toga, vaše podatke o ličnosti delimo sa alatkama koje se koriste za sprovođenje anketa. U svakom slučaju, potpisali smo odgovarajući ugovor o zaštiti podataka i izvršili odgovarajuću procenu zaštite privatnosti koju pružalac usluge obezbeđuje.

    Koliko dugo ćete čuvati moje podatke o ličnosti?

    Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati u periodu od dve godine. Zbirni podaci i/ili anonimizovani podaci (tj. podaci koji ne omogućavaju utvrđivanje vašeg identiteta) biće čuvani u dužem periodu.

    Međunarodni prenos podataka

    Vaši podaci bi mogli da se čuvaju izvan Evropskog ekonomskog prostora i u okviru digitalnih usluga koje podržava oblak (npr. adresa e-pošte, alatke za ankete). To znači da se vaši podaci mogu čuvati ili im se može pristupiti u zemljama izvan Evropskog ekonomskog prostora prema zakonima zemalja koje nisu članice EU, gde njihova upotreba možda ne podleže istim strogim zahtevima pravne zaštite. Međutim, pružaoci usluga trećih strana nemaju pravo da koriste informacije koje delimo sa njima mimo onoga što je neophodno da nam pruže podršku.

    Da bismo vam pružili najviše garancija privatnosti i zaštite podataka, pažljivo smo ispitali i proverili treće strane sa kojima sarađujemo. Da bismo obezbedili usaglašenost sa zahtevima za zaštitu podataka u međunarodnim prenosima, sa pružaocima usluga su potpisane Standardne ugovorne klauzule (SCC) koje je usvojila Evropska komisija.

    Sve informacije su poverljive

    Održavanje poverljivosti vaših podataka: sve informacije koje pružite kompaniji ZEISS tokom intervjua biće tretirane kao poverljive. Kompanija ZEISS se obavezuje da neće otkriti nikakve informacije, osim ako to zahteva zakon ili je neophodno za zaštitu prava pojedinca.

    Održavanje poverljivosti podataka kompanije ZEISS: sve informacije koje vam kompanija ZEISS pruži tokom intervjua su poverljive. Bilo kakve povratne informacije koje date kompaniji ZEISS u vezi sa njenim proizvodima i/ili uslugama su poverljive i slažete se da je kompanija ZEISS vlasnik tih povratnih informacija. To, međutim, nema nikakvog uticaja na bilo koja vlasnička prava koja imate na bilo koji drugi sadržaj koji nam pružite tokom razgovora.

    Vlasništvo nad medijima

    Kompanija ZEISS je vlasnik medija i vi dajete kompaniji ZEISS izričitu dozvolu za korišćenje vaših snimaka i slika za medije ili za izvedene aktivnosti u vezi sa našim projektom (objavljivanje može biti interno).

   Upit u vezi sa privatnošću podataka

   Obrazac se učitava...

   Vaš zahtev u vezi sa privatnošću podataka.
   Molimo da popunite obrazac u nastavku i javićemo vam se što je pre moguće!

   Za više informacija o obradi podataka od strane kompanije ZEISS pogledajte naše obaveštenje o privatnosti podataka.

   • 1

    Datum poslednjeg ažuriranja: 30. januar 2024