Informacije o kompaniji

Carl Zeiss Predstavništvo Beograd

Predstavništvo Beograd
Višegradska 3
11001 Beograd

Tel.: +381 11 2642262
Fax: +381 11 2642282

info .rs @zeiss .com


PIB: 100344650
Matični broj: 29006679

Ako imate pitanja u vezi našeg veb-sajta, molimo vas kontaktirajte nas na webm aster @zeiss .com.