Informacije o kompaniji

Carl Zeiss Predstavništvo Beograd

Predstavništvo Beograd
Prote Mateje 48
11001 Beograd

Tel.: +381 11 2430588
Fax: +381 11 2430588

info .rs @zeiss .com


PIB: 100344650
Matični broj: 29006679

Ako imate pitanja u vezi našeg veb-sajta, molimo vas kontaktirajte nas na webm aster @zeiss .com.