Segment Medical Technology Srbija u kompaniji ZEISS

Poboljšavamo kvalitet života pacijenata i pokrećemo napredak, efikasnost i pristup zdravstvenoj zaštiti.

ZEISS Medical Technology Srbija

Segment Medical Technology u kompaniji ZEISS nudi kompletna rešenja za dijagnozu i lečenje oftalmoloških bolesti. Kompanija nudi inovativna rešenja za vizualizaciju u oblasti mikrohirurgije.

Uz poseban fokus na oftalmologiju, oftalmološku hirurgiju i sisteme za vizuelizaciju u oblasti mikrohirurgije, kompanija podržava zdravstvene radnike u postavljanju novih standarda nege dokazanom medicinskom tehnologijom i širokom primenom kompetencija zasnovanih na najsavremenijim inovacijama. ZEISS takođe nudi rešenja za vizuelizaciju za stomatološke i ginekološke tretmane. Portfolio kompanije u oblasti medicinske tehnologije dopunjen je tehnologijama orijentisanim na budućnost, kao što je intraoperativna terapija.

  • 1

    Prihodi i broj zaposlenih odstupaju od objavljenih podataka o segmentu Medical Technology kompanije Carl Zeiss AG usled primene različitih modela konsolidacije.