ZEISS pravila ponašanja na internetu

Biće nam drago da primimo Vaše komentare. Molimo Vas da se pridržavate sledećih opštih pravila:
Funkcija komentari namenjena je za činjenične diskusije. Da bi se ovo obezbedilo, ZEISS zadržava pravo da izbriše komentare koji nisu od koristi za takvu diskusiju ili nisu od značaja za temu. Ne postoji pravo na objavljivanje. Vaša email adresa neće biti objavljena i biće sačuvana samo uz komentar. Objavljujemo samo Vaše ime ili nadimak i datum objavljivanja. Ovo je internet portal koji imamo zadovoljstvo da koristimo za razgovor sa Vama. Međutim ako imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili ideja u vezi proizvoda ili usluga, molimo Vas da nas kontaktirate direktno.


Društvene norme i pravila ponašanja na internetu

 • Molimo Vas da se odnosite prema drugim korisnicima onako kako biste voleli da se drugi odnose prema Vama.
 • Ne zaboravite da komunicirate sa stvarnim ljudima a ne sa virtualnim ličnostima.
 • Možete koristiti snažne argumente da podržite svoje stavove, ali nemojte napadati ničiju ličnost.
 • Uvrede, seksualne insinuacije i bilo kakvi seksistički i rasistički komentari su zabranjeni.
 • Svako ima pravo na svoje mišljenje. Stoga nikada nemojte da pokušate da nametnete svoje mišljenje drugima.


Sledeće će dovesti do brisanja komentara ili blokiranja IP adrese
za buduće komentare:

 • neprimerena upotreba kao oglasnog prostora za sajtove ili veb servise
 • mašinski generisane poruke
 • ponude za proizvode ili usluge (poslovne ili privatne)
 • uvredljivi ili ponižavajući komentari
 • povrede prava trećih lica, posebno autorskih prava
 • najave politički orijentisanih demonstracija
 • komentari na jeziku koji nije naveden
 • podsticanje nasilja protiv ličnosti, institucija ili kompanija
 • pornografija
 • rasizam i propagiranje mržnje
 • komentari koji nisu relevantni za temu


 

 

Ova pravila se takođe primenjuju i na upotrebu imena. Nećemo tolerisati nikakvu povredu ovih smernica i zadržavamo pravo da izbrišemo, izmenimo, premestimo ili zatvorimo takve komentare ili unose. Svaki korisnik je odgovoran za komentare koje objavljuje.

 

Odricanje od odgovornosti
Komentari na naše unose odražavaju jedino stavove individualnih čitalaca. Carl Zeiss neće preuzeti nikakvu odgovornost za tačnost i potpunost sadržaja.

Hvala vam što ukazujete poverenje kompaniji ZEISS.