Back To Top

Kontakt

Ako imate pitanja ili komentare u vezi naše politike zaštite podataka, molimo kontaktirajte nas na: datap rivacy @zeiss .com

Izjava o zaštiti podataka i pravno obaveštenje

Područje primene

Ova izjava o zaštiti podataka i pravno obaveštenje odnosi se na ovaj veb-sajt i domene. Ovo takođe važi i za sve veb-sajtove i domene u vlasništvu ZEISS-a, osim ako se na veb-sajtove i domene ZEISS kompanija sa sedištem van Nemačke ne odnose druge druge izjave o zaštiti podataka i pravna obaveštenja, npr. zbog nacionalnih zakona, promenjenih izjava o zaštiti podataka i pravnih obaveštenja. Stoga, imajte u vidu odgovarajuću izjavu o zaštiti podataka i pravna obaveštenja na svim ZEISS sajtovima koje posećujete ili programima koje koristite.
U nekim slučajevima, ZEISS sajtovi takođe sadrže linkove ka sajtovima trećih lica, koja nisu ZEISS kompanije, na kojima ove izjave o zaštiti podataka i pravna obaveštenja ne važe.

Opšti standard zaštite podataka

ZEISS je korporacija koja posluje na globalnom nivou i koja ima prekogranične pravno nezavisne kompanije, poslovne procese, upravljačke strukture i tehničke sisteme.

Tokom Vaše posete našem sajtu, mogu biti prikupljeni podaci koji, u nekim slučajevima, mogu biti lične prirode. U ovoj izjavi ukazujemo koje lične informacije ZEISS kompanije prikupljaju tokom posete našim sajtovima i kako koristimo ove podatke.

Zaštitu Vaših ličnih podataka shvatamo veoma ozbiljno. Obrada Vaših ličnih podataka prikupljenih tokom posete našim sajtovima izvodi se u potpunosti u skladu sa važećim zakonskim odredbama. Pored toga, naš pristup bavljenju ličnim podacima zasniva se na principima EU o zaštiti podataka koji obezbeđuju najveći mogući stepen transparentnosti, poštovanje prava na izbor, prava pristupa i prenosa i zakonite obrade ličnih podataka.

Svaka ZEISS kompanija se pridržava važećih zakona o zaštiti podataka, npr. ZEISS kompanije i podružnice koje se nalaze u Nemačkoj poštuju nemački Savezni zakon o zaštiti podataka (BDSG). Pored toga, pitanje bavljenja ličnim podacima je utvrđeno u direktivi kompanije za sve ZEISS kompanije u okviru grupe. Ova direktiva kompanije ZEISS služi da obezbedi da Vaši podaci budu obrađivani pravilno i u skladu sa važećim zakonima u ZEISS kompanijama koje se bave ličnim podacima. Istovremeno, dali smo uputstva svojim zaposlenima da se pridržavaju naših pravila o zaštiti podataka kada god se na bilo kom sajtu traže lični podaci.

Prikupljanje, obrada i prenos ličnih podataka

ZEISS želi da Vam pruži najveću moguću kontrolu nad Vašim ličnim podacima. Normalno, možete pristupiti ZEISS sajtovima bez pružanja bilo kakvih ličnih podataka.

Međutim, u pojedinim delovima na ZEISS sajtovima, od Vas se traži da nam date lične podatke kako biste nam pomogli da poboljšamo sajt i ostanemo u kontaktu sa Vama. Sve lične informacije koje nam dostavite tretiraju se kao poverljive i čuvaju se i obrađuju isključivo u okviru odnosa između Vas i ZEISS-a.

Vaši lični podaci se ne prosleđuju, objavljuju ili na drugi način čine dostupnim trećim licima u marketinške svrhe bez Vašeg prethodnog odobrenja.
Međutim, u procesu pružanja usluga, Vaši podaci mogu pod određenim okolnostima biti preneti na treća lica koja smo uključili u obradu naloga, npr. poslovne partnere ili provajdere IT usluga. Prilikom prenosa ličnih podataka ovim trećim licima mi se ograničavamo na podatke koji su potrebni za pružanje odgovarajuće usluge i obezbeđujemo da se taj prenos vrši u skladu sa odgovarajućim pravilima o zaštiti podataka. ZEISS kompanije će proslediti Vaše lične podatke samo trećim licima koja su se obavezala na zaštitu podataka i obradu Vaših podataka u skladu sa važećim zakonima.

Osim toga, ZEISS može biti prisiljen da otkrije Vaše podatke i povezane informacije za potrebe usklađenosti sa pravnim ili službenim dekretom. Isto tako, zadržavamo pravo da koristimo Vaše podatke za navode ili odbranu od pravnih zahteva.

U slučaju preuzimanja ili spajanja sa drugom kompanijom, može biti neophodno da se Vaši podaci otkriju ili prenesu potencijalnim ili stvarnim kupcima. U ovom slučaju, ZEISS će težiti najvišem mogućem nivou zaštite podataka i pridržavaće se zakonskih odredbi.

Informacije o sigurnosti podataka

U ZEISS-u znamo koliko je važno da informacije koje nam dajete putem interneta budu tretirane kao diskretne i zaštićene. Sigurnost podataka na našem veb-sajtu je glavni prioritet. Stoga smo uložili velike napore da obezbedimo efikasnost naših sigurnosnih mera na mreži. Na primer, ZEISS-ovi sajtovi za kupovinu koriste Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju za enkripciju podataka. Sajtovi koji od Vas zahtevaju da unesete komercijalno relevantne detalje kao što je broj kreditne kartice takođe prenose ove podatke kodirane putem SSL tehnologije. ZEISS nastoji da stalno ažurira svoju tehnologiju enkripcije u skladu sa tehničkim napretkom kako bi se garantovalo poverljivo postupanje sa informacijama koje nam šaljete preko interneta.

Trenutno, u ZEISS-u se kolačići koriste samo ukoliko je tehnički potrebno ili ih veb korisnika zahteva, npr. da se sprovedu autentifikacije sa zaštićenim sajtovima. Kolačići su male datoteke koje se privremeno čuvaju na Vašem hard disku. Podaci koji se nalaze u kolačima koriste se na primer da olakšaju navigaciju, a u nekim slučajevima mogu pomoći da veb-sajt postane lakše razumljiv. Većina pretraživača je sada podešena da automatski prihvati kolačiće. Međutim, možete podesiti svoj pretraživač da odbije kolačiće ili da prikaže upozorenja o kolačićima koje prima.

IP adrese se snimaju prilikom poseta našem sajtu. IP adrese se koriste za analizu smetnji u radu, za administraciju veb-sajta i za pribavljanje demografskih informacija. Osim toga, koristimo IP adrese a po potrebi i druge informacije koje ste nam učinili dostupnim na ovom sajtu ili na neki drugi način da bismo saznali koji od naših sajtova su posećeni i koje teme interesuju naše posetioce.

Analiza veb-sajta

Zeiss koristi Urchin i Google Analytics programe statistike i evaluacije kako bi statistički procenio pristup na ZEISS sajtove.

Podaci generisani i sačuvani u datotekama o prijavljivanju na server prilikom korišćenja ZEISS sajtova procenjuju se putem Urchin-a. Podaci su izraženi kao anonimni, tako da se ne mogu pripisati određenoj osobi. Ove sačuvane informacije koriste se isključivo za izradu izveštaja o korišćenju veb-sajta. Takvi izveštaji pomažu nam da analiziramo i stalno poboljšavamo ponudu naših sajtova.

Tokom veb analiza putem Urchin-a, dobijeni podaci se analiziraju u vezi trendova i statistike a zatim se brišu.

Na našim sajtovima koriste se tehnologije iz Marketo Inc. za prikupljanje i čuvanje podataka u svrhu marketinga i optimizacije. Marketo koristi kolačiće da bi pratio korišćenje veb-sajta. Ovi podaci se koriste za sastavljanje profila pod pseudonimom. Nepoznati posetioci su registrovani kao anonimni korisnici. Informacije o politici privatnosti podataka i prikupljanja podataka za Marketo možete pronaći na http://www.marketo.com/privacy.php.

Google Analytics koristi kolačiće koji omogućavaju analizu Vašeg korišćenja sajta. Po pravilu, informacije o korišćenju ovog sajta dobijene od kolačića prenose se na Google server u SAD, gde se čuvaju. Google će međutim skratiti Vašu IP adresu - ako je IP anonimizacija na sajtu aktivirana. Ovo važi u zemljama članicama EU ili u drugim državama potpisnicama prethodnih sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima će puna IP adresa biti preneta na Google server u SAD i skraćena. Na osnovu ugovora sa operaterom ovog veb-sajta, Google će koristiti ove informacije da proceni Vaše korišćenje sajta, za sastavljanje izveštaja o aktivnosti na sajtu i da obezbedi operateru sajta druge usluge koje se odnose na korišćenje sajta i upotrebu interneta. Google neće spajati druge podatke sa IP adresom prenetom putem Vašeg pretraživača u okviru Google Analytics. Možete sprečiti da kolačići budu sačuvani tako što ćete u skladu s tim podesiti svoj pretraživač. Međutim, ako se odlučite da to uradite, imajte u vidu da možda nećete moći da u potpunosti iskoriste sve funkcije ovog veb-sajta. Osim toga, možete sprečiti da Google uzima i obrađuje podatke koje generišu kolačići i koji su u vezi sa Vašim korišćenjem veb-sajta (uključujući Vašu IP adresu) preuzimanjem i instaliranjem dodatka (plug-in) za pretraživač koji je dostupan putem sledećeg linka  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Korišćenje društvenih dodataka (plug-in)

Neki ZEISS sajtovi sadrže sledeću dugmad:

SocialMediaIconslocked

Ova dugmad, kada su prikazana na sajtu, ne uspostavljaju nikakav kontakt sa Facebook, Google+ ili Twitter serverima. Da bi se aktivirala konekcija, i za uspostavljanje komunikacije sa Facebook, Google+ i Twitter-om, prvo morate dati svoj odobrenje - klikom na dugme. Aktivirana dugmad mogu se prepoznati po sledećoj slici:

SocialMediaIconsunlocked

Vaša preporuka se prenosi kada kliknete drugi put. Ako ste već prijavljeni na izabranu društvenu mrežu, ovo se odvija bez otvaranja drugog prozora. Kako se ovaj prenos dešava direktno, mi ne dobijamo nikakva saznanja o prenetim podacima. Ono što se prenosi je činjenica da ste pokrenuli odgovarajući sajt. Ako ste prijavljeni na Facebook ili drugi servis društvenih medija u isto vreme, ova informacija je dodeljena Vašem nalogu društvenih medija i na taj način povezana sa Vama kao pojedincem.

Za informacije o daljem korišćenju i čuvanju Vaših ličnih podataka od strane Facebook, Google+ i Twitter-a, savetuje se da se direktno obratite kanalima ovih društvenih medija. Takođe je moguće blokirati društvene dodatke putem Vašeg pretraživača koristeći dodatke (add-on).

Pravno obaveštenje

Informacije objavljene pod ZEISS domenima mogu da sadrže reference o proizvodima i uslugama koji se ne reklamiraju ili nisu dostupni u Vašoj zemlji. Takve informacije ne znače da ZEISS namerava da ponudi ove proizvode ili usluge u Vašoj zemlji u nekom kasnijem trenutku. Ako je potrebno, možete se obratiti našoj regionalnoj organizaciji za prodaju koja će Vam rado pružiti informacije o dostupnosti ovih proizvoda i usluga. Prezentacija proizvoda i usluga na našem veb-sajtu ne predstavlja obavezujuću ponudu prodaje.

Ako se softver nudi za preuzimanje bez naknade, ZEISS ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakva oštećenja nastala preuzimanjem ili korišćenjem softvera. Preuzimanje i korišćenje softvera vrši se isključivo na sopstveni rizik korisnika i bez bilo kakve odgovornosti ili garancije, osim u slučaju namere ili grube nepažnje od strane ZEISS-a.

Na nekoliko mesta, navodimo i obezbeđujemo linkove ka sajtovima trećih lica. Ovo radimo samo ako smo potpuno uvereni u ozbiljnosti provajdera koji je u pitanju. Međutim, ZEISS nije odgovoran za odredbe o zaštiti podataka ili sadržaj ovih sajtova i ne preuzima nikakvu odgovornost u tom pogledu. Ovi spoljni linkovi simbolizovani su putem sledećih ikonica:

 

ZEISS poseduje i zadržava sva prava na sadržaj i izgled svojih sajtova. Intelektualna svojina sadržana na našim sajtovima i našim brendovima je zaštićena. Tekst, slike i grafike na našim sajtovima i njihov raspored itd., kao i animacije i softver podležu zakonu o autorskim pravima i drugim zakonima o zaštiti. Reprodukcija, izlaganje ili umnožavanje u celini ili delimično je zabranjeno osim ukoliko unapred nismo dali svoje pismeno odobrenje. Ovaj sajt ne daje nikakvu dozvolu za korišćenje intelektualne svojine. ZEISS zadržava pravo da promeni, obustavi ili zatvori veb-sajtove u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Uprkos pažljivom sastavljanju sadržaja na našem veb-sajtu, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njegovu ispravnost, tačnost, potpunost ili za nesmetan pristup sajtu. U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za direktne ili indirektne štete uključujući gubitak zarade koje proizilaze iz upotrebe našeg veb-sajta, ili u vezi sa informacijama koje su dostupne na sajtu. Zadržavamo pravo da izmenimo ili dopunimo date informacije, i to u svakom trenutku.

 

© Carl Zeiss AG – poslednja izmena: mart 2015

Na ovom sajtu koristimo kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje veb-sajtovi skladište na Vašem računaru. Kolačići su u širokoj upotrebi i pomažu u optimizaciji stranica koje posećujete. Korišćenjem ovog sajta pristajete na njihovu upotrebu. više

OK